๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ทีทูพี จำกัด

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์